fbpx

Elak lukt i fritidshus

Frågeställare: Anders
Har ett hus byggt på 1950-talet med uteluftventilerad grund. Vi har ägt huset i ca två år och utnyttjar det som fritidsbostad under årets alla årstider. Huset har plankväggar med 5 cm mineralull och luftspalt innan själva ytterpanelen. Ventilationen är självdrag. Under 1980-talet byggdes huset till och man valde då att lämna kvar en hel del rivningsmaterial (kutterspån, reglar, mm) i krypgrunden. Kläder som förvarats i huset får i dagsläget en unken doft och min grundfråga är vad man kan göra för att bli av med detta? Vi har bl.a. försökt att följa några av de förslag som beskrivs i “På säker grund” (Byggnadskultur 2015-3), men har lite följdfrågor. – Hygrometer är införskaffad och efter att två igensatta ventiler öppnats så har vi en RH som inte längre överskrider 70%. – Krypgrunden är nu rensad från organiskt material, men det är såklart inte möjligt att få bort ALLT material. Kutterspån har blandat sig med den underliggande sanden och små träbitar (spill) från när huset byggdes har troligen genom åren trampats ned i marken och dolts för blotta ögat. Botten i krypgrunden består för övrigt av sten och sand, typ morän. – Har kollat över dagvatten från tak och säkerställt att detta vatten rinner från huset och inte ned i grunden. Frågor: 1. Vad mer kan man göra för att förbättra inomhusmiljön och bli av med den unkna kläddoften? 2. Hur snart man kan se förbättringar efter de åtgärder man genomför? 3. Om det inte är möjligt att få bort organiskt material till 100%, vilken påverkan har då detta? 4. Isoleringen i golvbjälklaget består av kutterspån, kan det vara så att kutterspånen med åren dragit till sig doft från grunden och bör bytas ut mot ett icke organiskt material?

Svar:
Odörer av olika slag i hus brukar kallas Elak lukt och kan ha olika orsaker. Oftast är det fukt som är den ursprungliga orsaken men lukten kan sitta kvar i material efter att en fuktskada är åtgärdad. Ett torrt klimat i huset och bra luftomsättning minskar symptomen. På vintern skall man tex undvika att förvara textilier och organiskt material i stängda garderober i ett ouppvärmt hus. Öppna dörrar, garderober och lådor när ni lämnar huset på hösten och häng upp täcken och textilier för vädring. En grundvärme och öppet spjäll skapar ett bra klimat. Ni har ju gjort flera bra åtgärder men lukten kan ju sitta kvar i material och komma ut tex när luft passerar genom bjälklag. Ni kan sänka luftfuktigheten ytterligare i er krypgrund genom att isolera mot marken vilket höjer temperaturen och därmed uttorkningen i grunden. Och glöm inte att skjuta igen eventuella ventiler i grunden varma sommarmånader. Bra att ni håller koll på RH, det är mest kritiskt på sommaren i grunden.

Vi människor är olika känsliga mot lukt och ofta vänjer man sig vid den “egna” lukten i huset. Därför kan det vara bra att inspektera huset när man kommer dit efter en längre bortavaro. Gå runt och lukta och försök hitta källorna till lukten. Kanske kan ni hitta en orsak som gör att ni inte behöver byta hela bjälklagsfyllningen.

Om den egna inspektionen inte hjälper kan ni kontakta saneringsföretag som kan göra ett åtgärdsförslag. Man kan tex ta bort lukt med ozonbehandling.