Tidsåtgång för fasadskrapning med färgborttagningslampa?

Frågeställare: Göran
Mina frågor gäller vilken prestation på arbete man kan förvänta sig om en person ska skrapa bort färg från en fasad samt något om praktiskt utförande vid målning? Huset, ett kulturhus med gammal linoljemålad fasad fast den sista målningen utfördes troligtvis med en plastfärg. uppskattningsvis så är det grovt räknat cirka 20-30 år sedan det målades sist. Färgen spricker nu upp och flagar i större skikt, dock verkar det ännu inte finnas någon röta under färgen. Tanken är att använda en Speedheater 1100 eller liknande för att kunna ta bort det yttersta färgskiktet och kunna måla om det med linoljefärg. Jag skulle vilja få en uppskattning på tiden för att bränna och skrapa bort en yta på 100 kvm om man använder en Speedheater? Fasaden är stående brädfodrad ca cc150-160 mm. med lockpanel om cirka 35 mm. Hur blir resultatet efter en skrapning, behöver man slipa av ytan innan målning och hur många gånger ska man stryka fasaden vid en ommålning? mvh Göran

Svar:
Enligt tillverkaren klarar man mellan 1 till 3 kvm per timme. För större ytor kan man även hyra en större lampa hos tillverkaren som heter Twin plus för 380 kr per dag plus moms o frakt samt 3 dagars minimihyra). Om man behöver komma åt svårtillgängliga ställen kan man använda modellen Cobra.
Då det är länge sedan huset målades, kan det underlätta en hel del, om man några dagar före färgborttagningen, stryker fasaden med rå linolja allternativt acceleratorolja, särskilt på syd och västsida.
Slipning behöver normalt inte göras efter skrapningen såvida inte fasaden blivit fransig, som den ibland kan bli om den varit mycket fuktig, använd i sådana fall sandpapper 60.
All färg behöver tas bort, annars kommer den nya snart att börja krakelera och flagna.
Vid målning skall man följa fabrikantens anvisningar, men det normala är tre strykningar, tänk på att använda rätt penslar (runda o hårda), stryka ut färgen noga och låta det torka minst fyra dygn mellan strykningarna.