fbpx

Yttrande över Boverkets rapport 2021:27: Översikts- och regionplan i en digital miljö

Föreningen har avgivit yttrande över Boverkets rapport: Översikts- och regionplan i en digital miljö. Föreningen välkomnar ökad tydlighet i de översiktliga planerna men betonar att standardiseringen inte får leda till stelbenta rutiner som gör att kulturarvsfrågorna får mindre utrymme och minskade möjligheter att lyftas fram.

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up