fbpx

Stallmästaregården, tillägg till överklagande

Svenska byggnadsvårdsföreningen har efter syn på plats arrangerad av domstolen erbjudits att inkomma med komplettering av överklagandet av förslaget till detaljplan för Stallmästaregården. Föreningen påtalar att planförslaget med dess förslag till ny hotellbyggnad vida överstiger gränsen för vad som kan tillåtas enligt föreskrifterna för byggnadsminnet och den tydliga avsikten att skydda Nationalstadsparken enligt propositionen för lagen om nationalstadspark.

Läs den senaste och tidigare skrivelser här.

keyboard_arrow_up