Ventilation jordkällare

På jordkällaren finns ett skjul på stengrund. Jag kan inte finna någon ventilation annat än 2st hål i tegelväggen mot svalen. Som jag förstår så ska ytterdörren, in till svalen, vara tät för inkommande yttre värme/kyla. Men hur får jag själva källarutrymmet ventilerat? Jag vet ej när källaren är byggd, men boningshuset är 1800-tal.

Svar:

En jordkällare skall normalt ventileras sparsamt, speciellt på sommaren för att minska kondens och mögel som uppkommer när varm och fuktig sommarluft kommer in och kondenserar i den kalla källaren. Även när det är som allra kallast kan det vara bra att kunna stänga till tilluften. Därför är det bra om den byggs med någorlunda täta dörrar försedda med ställbara ventiler i nederdel. Invändigt sitter frånluftsventilen oftast långt in i takhöjd.  Svalen fungerar som ett vindfång och isolering för att bevara rätt temperatur inne i källarutrymmet. Läs mer om jordkällare i artikeln Välkommen in i jordkällaren.