fbpx

Hur isoleras krypgrund på berg?

Jag har rivit ur golv, trossbotten, bjälklag, avlopp och vattenrör i badrummet. Ingen markisolering fanns, endast sand, grus och lera som alla rör låg rätt på. Luftspalten mellan mark och blindbotten uppskattas till 15 – 20 cm. Mycket fuktigt.
Nu har jag grävt ur så mycket det går och stött på berg som dessutom lutar in i huset. Har även grävt utanför huset och stöter snabbt på berg med ganska mycket sprickbildning.
Min fråga är nu hur jag skall gå vidare med markisolering? Jag var inne på att fylla upp med tvättat makadam och sedan bygga ny trossbotten. Men blir osäker eftersom jag tänker att vatten kommer komma utifrån och ställa till det igen. Har läst om något som heter torpargrundsmatta, ett företag i Göteborg som heter Ponthon, kan det vara något?

Så, hur bör jag isolera från berget och uppåt? Vad kan göras åt sprickor i berg på utsidan?
Hur bör jag tänka med själva grunden? Är det en ide att försöka täta den… isf med vad? Täta både utifrån och inifrån?

Vattenavrinning från tak är bra, vattnet rinner ut långt ifrån huset. Dock tänker jag att att sprickor i berget kommer leda vatten in under huset vid regn.

Svar:

Det är inte ovanligt att det anrikas fukt under tätskikt som till exempel i våtrum. Bortsett från rena läckor eller kondens från rören kan det vara både markfukt och fuktighet från inträngande varm sommarluft i krypgrunden vilket kan innebära betydande fukttillskott i konstruktionen. Det kan alltså vara svårt att avgöra vad som är den egentliga orsaken till fukten vilket skulle ha varit bra att veta när man väljer åtgärd. Om man genom tidigare ägare eller arkivuppgifter har tillgång till information om när de tidigare ändringsåtgärderna har genomförts brukar det kunna ge bra vägledning i orsaksanalysen.

I ert fall verkar ni ha löst den vanligaste skadeorsaken – takavrinningen som rinner bort från huset. Bäst är om markavloppen mynnar ut i lägre terräng än huset. Steg två är frånfall runt hela huset så att ytvatten inte rinner mot grunden. Om huset står i en sluttning kan det behövas dike eller dränering på bergsidan. Om huset står på berg som sluttar in mot huset kan det bli svårt att åtgärda utan att spränga eller spräcka berget och/eller gjuta rännor med fall som leder bort vatten. I vissa fall, till exempel om berget har sprickor som leder in under grunden får man acceptera att vatten kan komma att tränga in periodvis och anpassa konstruktionen efter det. I grunder där det finns lågpunkter under huset bör man i möjligaste mån försöka tillskapa en avrinning genom rännor. Man kan alternativt fylla lågpunkter med cement. Om det är så illa att huset är byggt på en så olämplig plats att vatten inte kan rinna undan behöver det ändå inte vara förtvivlat läge, det finns exempel på äldre, fungerande hus med fritt vatten under huset. I detta avseende är hög luftfuktighet ett större problem.

Målet bör vara att skapa en grund som klarar sig utan plast eller avfuktare, dvs en långsiktigt hållbar grund. Täta skikt anrikar genom naturkrafterna efter hand fukt på ena sidan och fukten vandrar tills den hittar möjlighet att komma förbi spärren. Om den möjligheten är ett kapillärt sugande murverk eller organiskt material så leder det till problem.

I princip är det i ert fall lämpligt att fylla med dränerande, mineraliskt material som tvättad makadam mot berget upp till en nivå över högst möjliga vattennivå. För att höja temperaturen i grunden i syfte att sänka den relativa luftfuktigheten kan man ersätta makadam med skumglas eller material med liknande isolerande egenskaper. Observera att temperaturen i grunden bara blir högre om bjälklaget mot bostadsvåningen isoleras måttligt så att spillvärmen höjer temperaturen i grunden.

Om våtrummet skall återställas på samma plats är det en poäng att använda mineraliska material hela vägen upp till golvklinkret utan våtrumsskikt. Alternativet är att återställa bjälklag med hygroskopiska material och bygga en ventilerad luftspalt under våtrumsgolvets tätskikt.

Grunden skall vara någorlunda vindtät så att varm sommarluft inte kan komma in och kondensera, vindtät duk eller allrahelst lera på insidan i kombination med ställbara ventiler gör jobbet.

Tänk på att alla hus är olika och att åtgärderna kan variera från fall till fall. En hygrometer ger upplysning om luftfuktigheten drar iväg och det är bra om man kan ordna med inspektionslucka. Läs mer i artikeln På säker grund.

 

 

keyboard_arrow_up