fbpx

Vägg genomskärning

Vi har ett hus som är byggt 1907 och konstruktionen är både timmer och reglad stomme. Vi ska nu renovera fasaden och undrar hur vi ska göra för att göra det rätt och så att det håller så länge som möjligt. Nu är det panel direkt på timmer med vindpapp emellan på nedre våningen och övervåningen är panel direkt på stående reglar/stockar utan vindpapp och isolering. Vi vill isolera så att vi kan använda övervåningen vintertid, men hur gör vi för att göra rätt? Är panel, vindpapp, isolering, ångbroms och sen innervägg i form av träpanel rätt? Isf ska man använda vanlig traditionell vindpapp eller något modernt material(vilken sort?), vilken isolering och ångbroms?

Förenklat så är frågorna:
Vilka lager och material ska vi använda i ytterväggarna som inte är knuttimrade utan endast har stockar som reglar för att få huset isolerat?

Svar:

Beträffande vindsisolering finns en artikel i vår artikelbank som förtydligar hur man kan gå till väga, Vindsisolering och vindsisolering.

När det gäller gavelväggarna är principen liknande, närmast innanför ytterpanelen vill man ha en vindpapp eller vindduk som skall se till att konstruktionen inte kyls av vid blåst som annars kan vara en riktig energitjuv. Om ni väljer en tjock isolering är det en poäng att bygga en luftspalt mellan vindduken och isolering. Risker med tjock isolering är köldbryggor genom reglarna och att ytterpanelen blir kallare och därmed lite känsligare för påväxt. Om ni väljer en måttlig isolering kan ni fylla facken mellan reglarna med isolering, sätta en ångbroms och panel enligt er beskrivning. Den måttliga isoleringen gör att gavelväggkonstruktionen i sin helhet blir lite varmare och torrare men med något sämre isoleringsvärden. Använd hygroskopisk isolering som cellulosafiber eller lin. Läs mer om olika isoleringsmaterial och deras egenskaper i Energiboken.

keyboard_arrow_up