fbpx

Laga puts på stenfot

Jag har ett mindre hus, troligen 1800-tal som står på en stenfot av natursten. Den står troligen helt eller delvis direkt på berget, på vissa ställen runt huset är jordlagret väldigt tunt. Stenfoten har någon form av rappning av cement som har släppt på många ställen. Hur ska jag laga den? Vilket bruk? Det har aldrig funnits några ventilationshål i stenfoten. Är det OK? Huset mår bra, inga sättningar, ingen tendens till fukt i golv etc. Det har lappats och lagats en del genom åren, okänt med vad.

Svar:

Om huset mår bra finns ingen anledning att ändra på konstruktionen. På grund av regnstänk, fuktighet och frost och mindre rörelser i materialen kan sockelputsen ibland behöva lagas på äldre hus. Runt mitten av 1900-talet var det väldigt populärt att putsa stengrunder för att det skulle se modernare ut. Tyvärr användes ofta cementbruk som är för hårt och för tätt för den här typen av konstruktioner. På bilderna ser det ut som att det är flera olika bruk, det vit-gula är sannolikt kalkbruk och det mörkgrå är cement. Om huset mår bra är det inte nödvändigt att ta bort all puts men de skadade eller fula delarna kan knackas eller bilas bort. Vid omputsning är hydrauliskt kalkbruk lämpligt, det är lite mer motståndskraftigt än rent kalkbruk men är inte lika hårt och tätt som cement.

keyboard_arrow_up