fbpx

Tilläggsisolera vägg av stående plank med stenull.

Frågeställare: Monica Carlén
Vi byter fasad på vår putsade villa från 20-talet. Väggen är av 2-tums stående plank med en entums liggande panel utanpå. Vi river putsen och isolerar med 70 mm stenullsskivor i Webers Serporoc-system. Ytterst en tjockputs om 25 mm, som målas med kalkfärg. Är det någon som haft problem med mögel eller röta i ett sådant system? Väggen är på insidan klädd med dubbel tretex. Ingen plastfolie någonstans.

Svar:
för att eliminera risken för fuktuppbyggnad och mögelbildning, vill jag rekommendera följande:

Undvik alla plastade pappfolier för vindtätning etc.

Stenullsskivorna skall inte vara plastade.

Putsarmeringen måste monteras med distanser, så att nätet hamnar i putsskiktets yttre del. Ofta innebär det att muraren efter grundningen får dra ut nätet till rätt läge. Detta måste kontrolleras! Serporocks egen lösning är INTE tillräcklig därvidlag!

Använd inte bruk med plasttillsatser och cementinnehåll. Vanligt medel-, eller höghydrauliskt kalkbruk är att föredra.

För lägsta livslängdskostnad: använd ren mineralisk silikatfärg, utan plasttillsatser. Färgen påförs med borste i ”kalkfärgsteknik”.

keyboard_arrow_up