fbpx

Mögel på trä under färgen

Frågeställare: Lennart Klingberg
Jag äger ett hus med valmat tak byggt 1989. Den första ägaren har inte tvättat det omålade virket innan han började måla. Har tvättat för att få bort de svarta fläckarna som dyker upp på den vita färgen, svarta fläckar lyser igenom på virket. Måste jag byta ut det gamla virket och byta till nytt? Skall jag då måla om med vit linoljefärg? Jag har en bra snickare som kan hjälpa mig som också gillar byggnadsvård. Det gäller bara att hitta bra virke. Bor på Orust. Kan någon byggnadsvårdare eventuellt titta på huset och ge mig ett råd? Med vänliga hälsningar Lennart Klingberg

Svar:
Det kan finnas många olika orsaker till prickarna på fasaden, felaktigt lagrat virke vid bygget så att sporer har fått fäste, färgtyp av mindre bra kvalitet, skuggat läge genom växtlighet och topografi så att sol och vind inte kommer åt och torka ut fasaden. Det finns tyvärr ytterligare ett problem med välisolerade hus – äldre hus med mindre isolerade fasader får mindre påväxt på grund av den svaga uttorkning som sker genom värmeförlusten genom väggarna. I det senare fallet kan fasaden få påväxt oavsett färgtyp.

Normalt brukar vi förespråka traditionella färger men eftersom huset är byggt så sent som 1989 så är det sannolikt målat med latexfärg från början. Innan du river ned fasaden kanske du skulle gå till en vanlig färgfirma med några foton på din fasad och höra om de har produkter som du kan måla över med och som de kan lämna garanti på?

Annars kan du som medlem alltid kontakta dina länsombud som (om de inte själva kan) kan rekommendera någon målerikunnig byggnadsvårdare i ditt län.