fbpx

Slamfärgad locklistpanel utan luftning

Frågeställare: Roger J. Mattsson
I ”Stora boken om byggnadsvård” av Göran Gudmundsson står det att läsa på sidan 105 i faktarutan: ”Tittar man på gamla hus ligger panelerna alltid direkt mot väggen, utan luftning, bara med en vindtät papp emellan, vilket de klassiska färgerna – som andas – tillåter.” Fungerar följande konstruktion av yttervägg vid nybyggnation med i övrigt traditionsenliga materialval och metoder? Papperstapet, grålumppapp, slätspont 27 x 120, horisontell regel 45 x 45, 45 mm isolering av linull, vertikal regel 45 x 220, 220 mm isolering av linull, horisontell regel 45 x 45, 45 mm isolering av linull, vindpapp, 22 x 145 ytterpanelbräda, lockläkt 16 x 45, slamfärg enligt recept på sidan 265 i ovan citerade bok.

Svar:
Det bör absolut fungera, slamfärg är ju den bästa färgen eftersom den är så svag och fuktgenomsläpplig. En generell risk med alla högisolerade väggar är att det finns en risk för påväxt. Äldre tiders väggar som var dåligt isolerade torkade ut på utsidan genom värmeläckaget vilket i sin tur förhindrade tillväxt av mikroorganismer. Men det är något vi får leva med.

keyboard_arrow_up