fbpx

Direktklistrad papp mot underpanel

Frågeställare: Roger J. Mattsson
I ”Så byggdes villan – Svensk villaarkitektur från 1890-2010” av Cecilia Björk, Lars Nordling och Laila Reppen står det att läsa på sidan 207 under delen konstruktioner 1920-talet: ”Insidan av väggarna pappkläddes och tapetserades, fram till och med 1920-talet, antingen genom att papp spändes mellan spännlister i golv, tak och hörn eller att pappen klistrades direkt mot underpanelen.” Min fråga lyder: är det möjligt att klistra papp direkt mot en underpanel med ett bestående slätt resultat? I sådana fall, vilken typ av träslag, fukthalt i träet, paneltyp, papp och lim blir aktuell? Vilket tillvägagångssätt är det riktiga? För information: min applicering gäller för nybyggnation med regelstomme och i övrigt traditionsenliga materialval och metoder.

Svar:
En nybyggd vägg med brädgårdsvirke tror jag rör för mycket på sig för att eventuellt kunna klistras. För att få ett snyggt och varaktigt resultat är det bäst att följa det klassiska tillvägagångssättet. En beskrivning med bildspel finns på Stockholms länsmuseums hemsida.

keyboard_arrow_up