Skumisolering

Frågeställare: Margareta
Är på väg att köpa ett hus fr 1870 m timmerstomme och klätt med plank. Tyvärr är det isolerat med skum. Kan det påverka huset negativt? Bör man ta bort skummet och i så fall hur? Vad gör man annars?

Vänliga hälsningar

Svar:
Om det är den typ av skum som kan sprutas in i håligheter så skall du ta bort det. Det är i motsats till det omkringliggande virket stelt och har skadliga fuktegenskaper, dvs att det inte kan transportera fukt. Därför finns risk att fukt kan anrikas och träet kan få mögel och röta.