Isolering mellan längsgående takbjälkar

Frågeställare: Fredrik Grensman
Vi skall sätta upp en timmerstuga från ca 1880. Takbrädorna (3400*150*40) ligger från takåsen ner åt varje håll över en längsgående ås och timmerytterväggen. Vi har tänkt att ha plåt på utsidan av taket och vi vill isolera taket underifrån, för att få större utrymme på övervåningen.
Hur konstrueras luftspalt bäst i de längsgående fyra facken. Vi har sen tänkt oss isolering och diff. papp innan innertaket/panelen?

Svar:
Åstak lämpar sig mindre bra för parallelltaksisolering eftersom en sammanhängande luftspalt från takfot till nock inte kan åstadkommas. Traditionellt inreddes såna vindar med gavelkammare som hade egna väggar och tak. På så vis kan luftcirkulation ske från kattvindar till hanbjälksvind. Av kulturhistoriska skäl är det tveksamt att ta bort brädtaket men om huset i övrigt blir hårt ombyggt kan ni ordna luftspalt genom att lägga reglar ovanpå åsarna och spika råspont på det. Då bildas en luftspalt mellan reglarna. Använd hygrospopisk isolering som tex cellulosafiber.