fbpx

Isolera vind

Frågeställare: Fredrik
Jag har ett hus från 1932 i 2,5plan. Vinden är inredd delvis i början av 80-talet och då isolerat med gullfiber ca 10cm och luftspalt i takvinkeln mellan hanbjälklag och kattvind av masonit. De befinltiga takstolarna är endast 130mm höga så det ryms inte så mycket isolering. Min tanke är att höja takstolarna 220mm för att få plats med 30-35cm isolering i takvinkeln. Nu till dilemmat att välja isolering och tillvägagångssätt. Min tanke är att göra följande innifrån och ut, gips, 50mm linisolering, ångspärr, 300mm linisolering, 50mm luftspalt, råspont, takpapp, falsadplåt. Tänker jag rätt, fins det andra bättre sätt, vad ska jag använda för att skapa luftspalten fungerar det med masonite eller bör jag använda något annat?

Svar:
Jag har lite svårt att tolka din beskrivning. Om du tänker dig att höja hela yttertaket 220 mm och göra en parallelltaksisolering från takfot till nock så avråder jag nog från arkitektonisk, ekonomisk och konstruktiv synpunkt. Om du däremot bara skall sala på den delen av snedtaket som är i vindsrummen så är det en bättre lösning. Då bevars luftcirkulationen, det blir inspekterbart och det är en rimlig åtgärd för de få kvadratmetrarna det handlar om.
Om du använder linisolering skall du inte ha ångspärr. Det behöver bara vara vindtätt. Tänk på att den mesta värmen försvinner uppåt. Därför är isoleringen på hanbjälken viktigast och på kattvindarnas golv, även om där redan finns en såg-/ kutterspånsisolering i bjälklaget från tiden då huset uppfördes.

keyboard_arrow_up