Rapport från årsmötet

Svenska byggnadsvårdsföreningens årsmöte 24/4 fick i år en annan form än vad som tidigare planerats. På grund av rådande restriktioner kring folksamlingar, hölls mötet digitalt via programvaran Zoom. På så sätt kunde mötets deltagare se varandra och ha möjlighet att både yttra sig och avlägga sina röster.

Mötesordförande Linda Lindblad skötte det fyra timmar långa mötet med bravur. Trots en del krångel med tekniken, kunde årsmötet genomföras och beslut fattas på alla punkter. Ett alternativt medlemsförslag presenterades, med en delvis annan sammansättning av styrelsen än valberedningens förslag. Ett stort antal personer yttrade sig för eller emot de olika förslagen. Årsmötet beslutade att gå på valberedningens linje.

Tomas Nyström valdes till ordförande för ett år, Johanna Ulfsdotter och Robert Danielsson valdes in som nya ledamöter för två år. Följande ledamöter har avgått, Bengt Adolfi, Kristina Berglund, Margareta Hallin, Björn Hasselgren och Fredrik Trane. Därmed har styrelsen minskat i storlek enligt beslut på årsmötet 2018. Under övriga frågor presenterades årets byggnadsvårdsstipendiat Pontus Westerholm.

Här finns verksamhetsberättelsen som en nedladdningsbar pdf-fil.