Putsa murstock och gjuta krans på skorsten?

Hej ! vår murstock är nu helt frilagd intill teglet , men har varit putsad med kalkbruk. Vi ska inte putsa själva , men vill vara säkra på att rätt material används.
Vi ska ev. kakla en bit eller hela den delen som är i köket. Kan man kakla på kalkputs ?

Skorstenskrönet ska lagas/gjutas om , vilket material är bäst där ? vi har en tegelskorsten med gjutet (trasigt) krön. Även tegelfogarna ska ses över.

Jag har även funderat på att lägga en tunn puts på murstocken själv, (där vi inte kaklar) är det komplicerat? Kan man stryka på tunt bruk med grov pensel ?
och isåfall hur många lager med samma blandning ? Vårt hus är byggt 1924 o ligger i Göteborg.

Svar:

Historiskt har man använt kalkbruk som underlag till kakel så det fungerar bra, om ni kommer att använda moderna fästmassor (kakelfix) så rekommenderar jag ett hydrauliskt kalkbruk av klass NHL 3,5. Detta ligger inom de standarder som används för moderna material/ utförande, SS-EN 13888:2009.

En tunn puts på din murstock fungerar bra och även här kan du använda ett kalkbruk. Både ett luftkalk- och ett hydrauliskt kalkbruk fungerar och jag rekommenderar att du använder ett bruk med en ganska fin sand, 0-1 mm, för att inte få ett alltför grovt uttryck.
Historiskt så har slammade (det du själv beskriver som att lägga på med grov pensel) ytor inte förekommit i utrymmen som var avsedda som bostad utan varit i grovutrymmen. Men tekniskt fungerar det bra. Man kan även använda en metod som heter säckskurning, där man använder en filtbräda för att jämna till bruket/ putsen. Här väljer man själv hur mycket av teglet som ska lysa igenom (hur tunt du lägger bruket). Även denna metod finns historiskt där man använde en jutesäck för att vindtäta fasadtegel på insidan men även denna var inte avsedd att ”synas”, dock finns från 50-talet och framåt denna metod som en fasadputs på tegelfasader.

Din fråga om skorstenen är lite svårare att besvara då vi inte vet förutsättningarna. Här gäller att använda samma material som finns i din skorsten original. Läs artikeln Foga om skorstenen som beskriver arbetet.