Arkitekturhistoria

Ovanlig spont

När jag rev ner innertaket från en ”renovering” 1985 kom det ursprungliga undertaket fram. Det var väntat. Det som var lite oväntat var den ovanliga sponten på brädorna. Varannan bräda har not på båda sidorna och nästa har fjäder på båda sidorna. Det är olika bredd på alla brädorna, fallande längd kan jag inte se att det är. Huset står i Söderköping och är från 1800-talet, stommen är byggd med stående timmer, reverterad med puts på ut- och insidan. Två våningar och vind på det, 260cm till tak. Innerväggar i stående timmer och puts. Några väggar är gjorda av stående dubbla golvplank med handhuggna reglar mellan sig.

Läs mer

Fasadrenovering

Jag har en villa byggd 1920. På 1980-talet isolerades den befintliga släta kalkputsfasaden, från 1946, och kläddes med träpanel. Jag ämnar nu renovera putsfasaden. Jag har tagit ner en ganska stor bit av panel och isolering och putsen ser väldigt fin och välbehållen ut! Min fråga lyder: går det bra att laga putsen dvs. spikhålen med kalkputs och var kan jag hitta kunniga hantverkare…

Läs mer
Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!