Borstlist i fönster för självdrag?

Vi äger en fastighet som är byggd under 1920-tal och som helt saknar friskluftsintag.
Numera sitter det radiatorer och fönstren är tätade vilket har resulterat i att självdraget inte längre klarar OVK.
Vi vill inte sätta in friskluftsventiler i fönstren på grund av estetiska skäl. Det lutar därför istället åt att borra hål i fasaden och sätta in reglerbara friskluftsventiler i gammal stil. Samtidigt ställer man sig frågan om det verkligen är nödvändigt med tanke på att byggnadens grundutförande, utan specifika friskluftsintag.

Kan det vara tillräckligt att t.ex. ersätta tätningslisterna på de övre fönsterbågarna med borstlister istället?
Alternativt ta bort den övre tätningslisten på bågarna?

Byggnaden står jämte andra byggnader uppförda runt 1900 och där sitter ursprungliga friskluftsintag i fasaden.

Svar:

Ställbara ventiler med filter i fasaden är effektiva. Om grannhusen har fasadventiler kanske det finns gamla som är igensatta i ert hus också? Ibland kan man hitta dem på äldre ritningar vid sovrum och skafferier. Men många äldre hus klarar sig bra med otätheter runt fönster och dörrar. Önskemålet är att det skall vara vindtätt men inte lufttätt. Därför användes i regel yllelister, äldre kopplade fönster är spårade där listerna var fastnubbade. (En extra poäng med yllelister är att de kan tas loss och tvättas i ylleprogrammet och därigenom bli rena och återfå sin spänst. Men de krymper något så man kan behöva komplettera lite med nya lister.) Plast eller silikonlister är helt täta vilket man kan märka i hus med eldstäder som det brinner dåligt i. Man kan tillskapa bättre ventilation genom att klippa bort 20 cm i fönstrens överkant men blåsiga dagar kan det kyla av märkbart.

Som alternativ till yllelister finns numera även linsnören som fungerar likadant men är lite stummare. Förr användes även fjäderbleck av koppar och borstlister förekom ibland. Titta på era fönster, spår av äldre infästning kan skvallra om vilken typ av list som användes, koppar och borstlist har skruvhål.