Kalk har använts i flera tusen år, är smidigt, följer stomrörelser, härdar långsamt. Cement introducerades vid mitten av 1800-talet, är stelt, ger koncentrerade sprickor vid stomrörelser, härdar snabbt, är hårt.

Val av putstyp:

Vid lagning av puts skall samma typ av bruk som det ursprungliga omkringliggande användas, annars samverkar inte materialen och sprickor bildas. Väggmaterialets styrka skall avta mot ytan så att putsen görs allt magrare utåt. Val av yta: spritputs som slås på för hand på hela ytor, slätputs för hela ytor, utsmyckningar och kanter.

Beredning av kalkbruk:

Kalkdeg, d.v.s. kalksten som bränts i kalkugnar och sedan jord släckts i gravar under några års tid blandas med grus och en liten mängd vatten till bruk. Hydrauliskt kalkbruk, d.v.s. kalk som härdar även i fuktig miljö, tillverkad av lerhaltig kalksten används i utsatta lägen, t.ex. på socklar.

Blandningsförhållanden för vanligt kalkbruk:

1:3,100/325 (100 kg kalkdeg, 325 kg grus) som fetast, 1:4 eller 1:5 i ytan. Kan förvaras länge under lock.

Blandningsförhållanden för hydrauliskt kalkbruk:

2 delar kalkbruk 1:3 enl. ovan blandas med i del hydrauliskt torrbruk 1:3 eller magrare. Måste användas under blandningsdagen. Kalkbruk kan också köpas i färdigblandat skick som torrbruk.

Utförande:

Putsning utförs i 2-3 skikt, fordrar träning och handlag. Underlaget ska vara fuktmättat och fritt från löst stoff, skyddas från sol och värme samt eftervattnas. Kalkputs härdar genom karbonatisering och fordrar normalt cirka tre veckors frostfria förhållanden för att få tillräcklig hårdhet och kunna kalkmålas.

Kalkfärg:

Kalkfärg görs av kalkdeg, d.v.s. släckt kalk samt vatten och eventuellt pigment. Den finns också att köpa färdig.

Blandningsförhållanden och beredning:

Sätt 125 liter vatten till 25 kg kalkdeg, låt stå 1215 timmar, häll av det kalkmättade vattnet som används SOM grundning och fixering före och efter Målningen. Ersätt det avhällda kalkvattnet med nytt vatten för själva kalkmålningen.

Färgsättning:

Måste göras med kalkäkta pigment d.v.s. framför allt de vanliga jordfärgerna såsom ockra och järnoxider. Kalkfärg bär högst 10 procent pigment utan avsmitning.

Utförande:

Ytorna förvattnas med kalkvatten, stryks i fuktigt tillstånd med kalkfärg i kryssande penseldrag med 3-5 skikt (ett skikt per dygn) samt fixeras och eftervattnas med kalkvatten. Kalkmålning är lätt att utföra, åldras fint, ommålning kräver normalt ingen skrapning, samarbetar med underliggande kalkputs och ger en vacker yta som inga moderna färger lyckats överträffa.

Omkalkningsintervall:

2-10 år beroende av fasadens utsatthet.

Kerstin Barup

1/1995