fbpx

Öppna ett hål till en dörr i gaveln på ryggåsstuga?

Vi vill öppna en dörr ut till det påbyggda kalkstensrummet i den enda bevarade gaveln, och det känns lite osäkert. Hur ska den isåfall konstrueras? Vi har en 1800-tals dörr med karm, ca 173×73 cm som vi vill sätta dit. På bilden kan man se den ursprungliga takhöjden, och mellanrummet i gaveln som täcktes med en panel. Nu är denna vägg lerklinad. Vi antar att det från början var ett båtsmanstorp.

Svar:

Konstruktivt fungerar timmerväggen med dymlingar som en skiva som vilar på knutstenarna. Gavlarna i timmerhus med åstak bär upp huvudelen av takets vikt och ibland med tunga snötäcken. På bilden ser det lite vanskligt ut med luckhålet mitt under kroppåsen.

Gavelväggen sitter ihop med långsidorna genom knutar. Vid upptagning av fönster- och dörrhål är det viktigt att det finns timmervarv ovanför och under med friska knutar så att konstruktionen inte kan glida isär.

Upptagning av dörrhål innebär en försvagning men kan fungera om den är rätt utfört med grundläggning under syllstocken, gåtar på sidorna i dörröppningen och intakta timmervarv ovanför. Under arbetet med dörrhålet måste väggen förstärkas med strävor skruvade i väggen på sidorna av det blivande dörrhålet. Rådgör med en erfaren timmerman hur ni bäst kan gå tillväga.

keyboard_arrow_up