fbpx

Finputs murstock

Vi funderar på att antingen använda Lerbruk eller kalkbruk men är osäker på hur det kommer fästa på det gamla bruket. Är även några lösa tegelstenar som behöver återmonteras. Så ska man välja två olika bruk, ett för finputs och ett för mura fast tegelstenarna och i så fall vilket/vilka?

Svar:

Skorsten har som funktion att se till att rökgaser på ett säkert sätt tar sig från eldstaden och ut. Dess funktion och säkerhet kontrolleras genom brandskyddskontrollen, reglerad i ”Lagen om skydd mot olyckor (LSO)” och kommunen ansvarar för att det genomförs. Jag tänker att detta är gjort och det är ytskikt som ska göras (förutom lösa tegel?).
Tegel som ska återmuras bör göras med liknande bruk som det befintliga, detta för att rörelser och egenskaper ska vara likvärdiga det övriga. Är det svårt att bedöma så funkar rent tekniskt lerbruk, kalkbruk (både luft- och hydrauliskt) och ett svagt KC-bruk.
Ytskiktet har då i detta fall en mer estetiskt funktion och då kan materialval i övriga rummet spela in. Det fungerar bra med ett lerbruk eller ett kalkbruk.
Fraktion (grovleken) på sanden i bruket väljs efter vilken yta som ni vill ha.
Dock ska sägas som en reservation att ytskiktet blir inte bättre än det underlag som redan sitter så kontrollera att det sitter bra och utan bom (lokalt släpp från underlaget).
Oavsett vilket bruk du väljer att använda så är förarbete och utförande det samma.
Börja med att borsta ytorna med en mjuk borste, tänk på munskydd, alternativt dammsuga med en byggdammsugare (tål damm bättre). Förvattna väggen med förslagsvis en lågtrycksspruta (blomspruta typ) och se hur fort vattnet sugs in. Sugs det fort in så måste kanske förvattningen upprepas några gånger.
Är underliggande puts väldigt smulig och mycket ballast (grus/ sand) trillar vid borstning kan du förbehandla genom att spruta på kalkvatten, förslagsvis med lågtryckspruta. Detta bör ske 4-6 gånger och ger då en stabiliserande effekt på underlaget så det tål en ytputs.
keyboard_arrow_up