fbpx

Ny mullbänk med perlite och trossbotten?

Frågan anknyter till tidigare ämne i forumet men jag kan inte riktigt utläsa ett tydligt svar på min fråga…
Lägger om golvet i ett äldre timmerhus. Större delen av huset står på en berghäll, mindre del på ett relativt tunt jordlager. Otät stengrund. I det rum jag börjat med var det tidigare ett ganska tjockt lager fyllning (jord, sand) och sedan en ordentlig trossbotten (plankor) med en blandning av spån och skräp. På detta ett rejält brädgolv. Det var en luftspalt mellan själva mullbänken och trossbotten men oklart om det var avsiktligt eller berodde på att fyllningen sjunkit ihop. Jag ser två alternativ:
1 – Göra på ett liknande sätt som tidigare dvs. perlite – luftspalt med ventiler – trossbotten med träfiberisolering – brädgolv
eller
2 – Fylla hela utrymmet under trossbotten helt med perlite dvs ingen luftspalt (inga ventiler och grunden tätad med vindduk eller bruk) – trossbotten osv.
Hade tänkt först tänkt alternativ 1 men lutar nu alltmer åt alternativ 2.

 

Svar:

Det är svårt att svara tvärsäkert gällande grunder eftersom förutsättningarna är olika från fall till fall. Men en bra grundprincip brukar vara att inte ändra på en fungerande konstruktion. Om det däremot har funnits fuktproblematik från marken under huset kan det vara ett skäl till att ta ett större grepp. Lösfyllnadsgrunder med skumglas eller motsvarande verkar lovande från isolerings- och fuktaspekter men vi har ännu inga långtidsstudier. Dessutom är de svåra att inspektera eftersom utrymmena blir dolda och materialet är svårt att gräva i.

Med det sagt kan man konstatera att ditt alternativ 1 ger möjligheten att övervaka klimatet i spalten mellan fyllning och trossbotten med hygrometer och vid behov justera ventilerna. Det är dock i praktiken sällan det görs och en kommande husägare i framtiden kanske inte är lika ”husmedveten”. Nr 1 kan också periodvis bli en kallare konstruktion eftersom spalten blir uteluftventilerad. I alternativ 1 är det bra om bjälklaget bara isoleras måttligt så att spillvärme från bostadsvåningen kan bidra till uttorkning i spalten.

Alternativ 2 ger bättre isolering förutsatt att den hålls torr. Vindtätning mot luftrörelser med duk eller helst lera på insidan runt grundmurarna är viktig. I vissa moderna lösfyllnadsgrunder läggs golvet flytande direkt på fyllningen men av de få erfarenheter som finns bör det vara vindtätning emellan, duk, lera eller motsvarande. Denna konstruktion är lättare att inspektera ytligt genom demontering av golvbrädorna. I båda fallet bör täta golvskikt som plastmattor undvikas.

keyboard_arrow_up