fbpx

Isolera i tak på hus med papptak utan luftspalt?

Har blivit rekommenderad isover insulsafe lösull i glasfiber med Vario ångbromsduk på insidan. Funkar utan luftspalt säger firman. Vill inte gärna använda glasull om det finns andra alternativ.

 

Svar:

Mineralull som till exempel glasull är en främmande fågel i gamla hus, den samverkar inte med de traditionella materialen med avseende på sina fuktegenskaper. Normalt rekommenderas både luftspalt och plast när man använder mineralull eftersom den annars kan hålla kvar fukt vilken i sin tur kan skapa fukt- och mögelskador på intilliggande trämaterial. Detta har varit orsaken till många omskrivna byggskandaler som till exempel så kallade enstegstätade fasader. Dessutom är det inte ett miljövänligt material. Det finns många bättre alternativ, olika träfiberisoleringar, linfiber och annat. De olika tillverkarna tillhandahåller anvisningar, gällande till exempel eventuell luftspalt, som också kan vara en förutsättning för att garantier och försäkringar skall gälla. För att lära dig mer om alla olika isoleringsmaterial och deras miljöaspekter rekommenderas Energiboken.

Det finns inte så många så gamla hus kvar och då är det från kulturmiljösynpunkt viktigt att vi ser till att de står kvar med hållbara material och konstruktioner. Utan att förringa dina insatser är du är ju bara en ägare i raden av ägare under husets (förhoppningsvis) långa livstid. Det är inte ovanligt att byggare och entreprenörer har en mycket kortare tidshorisont för sina arbeten, deras garantier gäller ofta bara ett par år.

En viktig princip från byggnadsvården är att konstruktionen i möjligaste mån görs inspekterbar. Därför är det tveksamt att isolera ändå upp i nock. En liten hanbjälksvind med inspektionslucka gör att man kan upptäcka problem i tid. Läs mer om detta i artikeln Vindsisolering och vindsinredning.

 

 

keyboard_arrow_up