Ny kunskap och fina minnen på byggnadsvårdsläger

Ett byggnadsvårdsläger är en fantastisk mötesplats. Man åker därifrån med ny kunskap, nya vänner och härliga minnen. Ulrika Lindh berättar om lägren som inte bara ger kunskapsöverföring från handledare till deltagare, utan också inbjuder till inspirerande möten.

En workshop om linoljefärg; innehåll, tillverkning, kvaliteter, användningsområde och hur den ska appliceras.

Under några år har vi hållit byggnadsvårdsläger på Florö i Fjällbacka skärgård och i somras även på Nääs Slott i Lerum, på byggnaden Källnääs där verksamheten Slöjd & Byggnadsvård huserar.
När lägret startar kommer 12 främlingar, män och kvinnor mellan 20 och 70 år, någon som kanske hållit på med byggnadsvård större delen av sitt liv och en annan som aldrig har hållit i en pensel tidigare. När lägret avslutas är det ett väl sammansvetsat gäng vänner som skiljs åt.

»Ett byggnadsvårdsläger är ett prisvärt sätt att få en vecka för att umgås med trevliga människor, vara på vackra platser och samtidigt lära sig mer om byggnadsvård.«

I somras var det även aktuellt att lägga om tegeltaket på ladan på Florö. Gamla enkupiga tegelpannor från olika tider som ska passas ihop. Även ströläkt och bärläkt behövde delvis ses över.

Arbete och utflykter i vackra miljöer
Byggnadsvårdslägren hålls i fantastiska kulturmiljöer med byggnader och miljöer som är byggnadsminnesmärkta vilket innebär att de räknas som kulturmiljöer av nationellt intresse. För både fastighetsägaren och för deltagaren på lägret är det en positiv upplevelse. Fler får tillgång till dessa underbara miljöer och en stolt fastighetsägare får både hjälp med underhåll och ett tillfälle att visa upp fastigheten.
En dag på ett byggnadsvårdsläger börjar vid åtta-halv niotiden. Eftersom det är upp till 12 deltagare måste vi nästan alltid dela in i grupper. Några sysslar med fönsterrenovering, andra med målning av fasad eller snickeriarbeten eller vad som är aktuellt. Vid lunch byter grupperna arbetsuppgifter. På våra läger har vi satsat på att få hjälp med matlagningen av en kock vilket innebär att lunchen står färdig att inmundigas kl. 12.
Efter en lång arbetsdag som avslutas vid femtiden brukar de flesta vara ganska trötta och det blir ett bad, en bastu eller en promenad. Vissa kvällar arrangeras utflykter som en stadsvandring i Fjällbacka eller ett studiebesök på byggnadsvårdsbutiken Hus till Hus.
Arbetsuppgifterna på ett byggnadsvårdsläger varierar beroende på underhållsbehovet på fastigheten och som lägerledare försöker vi få med så många olika moment som möjligt – utan att det ska bli rörigt.

Våra kokerskor på Florölägret trollade fram både fantastisk mat och fika!

Vad vi gör på Florö
På Florö, som ligger utsatt längst ut i den bohuslänska skärgården, är fönsterrenovering och målning av fasad alltid aktuellt. Förutom skrapning av färg, oljning, kittning och målning så kan det ingå träarbeten som ilagning eller byte av ett bottenstycke. Fönsterrenoveringen pågår under lägrets alla dagar eftersom det är så många moment med torkperioder emellan. Parallellt med fönster har vi haft omlägggning av kallmurade stenmurar som finns i den gamla trädgården. Det är verkligen en konst att lägga en stenmur, att ha det tredimensionella seendet som gör att man kan passa in en sten på en plats, att ha tålamodet och noggrannheten.

Stora variation på Källnääs
På lägret på Källnääs serverades ett smörgåsbord av arbetsuppgifter som omsättning av kakelugn, kompletterande träarbeten på fasad samt målning. Vi hann även ta upp och lägga om delar av köksgolvet som torkat isär och hade stora glipor. Arbetet avslutades med att vi fernissade golvet med linoljefernissa för att få tillbaka den gamla glansen.

Olika förutsättningar
Arbetsmoment under lägret, lägrets längd, kost och logi kan variera mellan lägren. Kulturmiljön avgör vilka förutsättningar som finns. På Nääs har vi möjlighet att erbjuda fina dubbelrum med hotellstandard men däremot delvis självhushållning, på Florö är inkvarteringen mycket enkel men i gengäld finns bastu och kock som lagar maten.
Ett byggnadsvårdsläger är ett oerhört prisvärt sätt att få en vecka med möjlighet att umgås med trevliga människor, vara på vackra platser och samtidigt lära sig mer om byggnadsvård. Lägrens fördelaktiga avgift beror delvis på att fastighetsägaren får byggnadsvårdsbidrag från länsstyrelsen.

Bottenstycket behövde redan bytas på det här halvgamla fönstret. En plåtprofil på bottenstycket hade effektivt sett till att träbågen innanför ruttnade.

Att arrangera ett läger
Vill du arrangera ett byggnadsvårdsläger? Det behövs då en intressant kulturmiljö och en fastighetsägare som är beredd att driva både planering och genomförande. Det kan vara en hjälp att bilda en liten grupp bestående av ett lokalt länsombud, byggnadsvårdshantverkare och en byggnadsantikvarie på länsmuseet som hjälps åt med planeringen. Kontakta Byggnadsvårdsföreningens kansli vid intresse.

LÄGER
Anmälan till byggnadsvårdsläger görs via www.byggnadsvard.se.

Ulrika Lindh är bebyggelseantikvarie och platsansvarig på Slöjd & Byggnadsvård på Nääs, Västarvet och styrelseledamot i Svenska Byggnadsvårdsföreningen. ulrika.a.lindh@vgregion.se

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler