fbpx

När gamla hus blev ännu äldre

BK222
Foto: Hilding Mickelsson CC BY-NC

Varför ser ett friluftsmuseum ut som det gör? Byggnader och miljöer som flyttades till friluftsmuseerna runt förra sekelskiftet har inte återuppbyggts och ordnats på måfå. Allt är gjort för att berätta något för besökaren. Men de berättar lika mycket om den tid då friluftsmuseerna skapades som de tider de var tänkta att representera. Husen blev spegelbilder av och symboler för sin tids smak och ideologier.

Läs Nationalromantiska scenografier och förebilder på friluftsmuseer av Olof Edin här