fbpx

Only the sky is the limit!

Under sina år som byggnadsantikvarie på Gotlands museum fick Ulrika Mebus och hennes kollegor ständiga förfrågningar om evenemang på kulturarvsplatser. Sällan, eller aldrig, var det möjligt att bara »flytta in« i en sådan miljö. Ideligen uppkom problem med ogenomtänkta installationer, slitage och kompabilitet med platsens karaktär. Därför skrevs en lots inom ramen av projektet »Only the sky is the limit?!« på uppdrag av dåvarande Riksutställningar.

Lotsen presenterar en rad fakta och lärdomar men också mer övergripande resonemang om olika aspekter av utveckling och användning av kulturmiljön som användas för egna reflektioner och bedömningar. Huvudförfattare är Ulrika Mebus, byggnadsantikvarie och projektledare på Gotlands Museum. Lots för användandet och utvecklandet av ruiner och andra kulturmiljöer är framtagen inom ramen för projektet Only the sky is the limit?! Projektet har under 2015 och 2016 utforskat hur autentiska miljöer kan användas som arenor för utställningar, event och möten. Projektet har varit ett samarbete mellan Riksutställningar, Gotlands museum och Anders Wikström/Sigtuna ruiner. Värdefulla synpunkter har även lämnats av Statens Fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelserna samt övriga som deltagit i workshopparna.

Läs lotsen här!

keyboard_arrow_up