fbpx

Leka eller Siporex på insidan mot befintlig lerstensvägg?

Det aktuella huset har dubbel lersten i ytterväggarna. En mindre del har dock enkel lerstensvägg och där planeras badrum och tvättstuga. Vilket är bästa sättet? Mura upp med leca eller siporex eller lersten på ytterväggens insida? Vad är bäst avseende isoleringsvärde och fuktvandring?

 

Svar:

En till synes enkel fråga men en fråga som kräver att man tar ett steg tillbaka och tittar på helheten.
Lera är ett traditionellt material och får anses väl beprövat i äldre konstruktioner, i ditt fall lersten i ytterväggen.
Konstruktionen i ditt fall mår bra av att kunna torka ut och att fuktvandringen inte stoppas. Detta bör man ta med sig vidare i din fråga.
Antikvariskt är det lämpligast att fortsätta med samma teknik och material som i övriga huset, dvs en lersten till. Väldigt bra med tanke på fuktvandring och isoleringsvärde blir likvärdigt ditt övriga hus.
Tekniskt är de andra materialen som du beskriver väl fungerande, dock med tanke på att lerstenen kommer att finnas kvar ytterst i väggen är det viktigt att dessa för möjlig att torka ut. Lättbetong har något högre isoleringsvärde än lättklinker men annars likvärdiga.
Man bör också ta med övriga konstruktioner i byggnaden, golv- och tak, innan man gör ett val. Även hur man kan ordna placering i det planerade badrummet/ tvättstugan. Här är det även viktigt att man undersöker för -och nackdelar med eventuella fuktspärrar/ vattentäta skikt som ibland behövs i dylika utrymmen. Även ventilation och användandefrekvens bör vägas in.
Rådet blir att ta kontakt med en expert med erfarenhet av traditionella konstruktioner och material för ett platsbesök.
keyboard_arrow_up