fbpx

Isolera bjälklag mellan oisolerad källare och första våning?

Vi har ett tegelhus från 1926 med ouppvärmd källare. En del av syllen är rötskadad, troligen pga att den sugit fukt från grundmuren. Inga fuktskador på resten av bjälklaget.
Vi har tagit ner innertaket i källaren (målade masonitskivor) och ett lager glasullisolering. Sedan är det brädor och däröver murbruk (troligen kalk eller lerbruk) och över den ca 5 cm luft till golvbrädorna på entrévåningen.
Vilken typ av isolering bör vi ersätta glasullen med, som både är miljömässigt hållbar och kan hantera fukt bra för att minimera risken för mögel då luftfuktigheten i källaren är hög? (Åtgärder för att minska luftfuktighet ska göras, men risk att den förblir hög).
Vi funderar på att även ersätta murbruksmassorna för att få mindre kalla golv och lägre uppvärmningskostnader. Är det värt arbetet och kostnaden? Kan det påverka huset negativt genom att förändra hur huset ”andas” och kan mindre spillvärme uppifrån till källaren ge kondens och risk för mögelbildning?
Kan Huntonit takpanel, vara ett lämpligt alternativ som tak för att förhindra att för mycket fukt ”stiger upp” till isoleringen eller är det bättre med brädtak där springor låter isoleringen ”andas” bättre både uppåt och nedåt?

Svar:

Källargrunder med fuktproblematik är en ganska vanlig historia. Fuktnivåerna kan vara gynnsamma för mögel både på ytor och inuti konstruktionerna. Det är relevant att försöka fastslå orsaken till mögelpåväxten eller rötskadorna för att åtgärderna ska ha god effekt mot problematiken. Den relativa fuktigheten i luften mäter man bäst med en vanlig hygrometer och här bör fuktigheten ligga mellan 30-70% för att erhålla en god inomhusluft utan risk för mögelpåväxt.
Fukten kan ta sig in i källarkonstruktionen på olika sätt. T.ex. genom fuktig luft som dras in i otätheter mellan källarmur och stomkonstruktion, markfukt som blöter upp källarmur eller golv och leder in fukt kapillärt till källarutrymmet. Ett sätt är höja temperaturen och installera ventilation och avfuktare, ett annat att dränera grunden utvändigt för att minska fuktpåverkan från markfukt. Det är som sagt viktigt att härleda problematik och orsak för att göra relevanta åtgärder.
Som isolering till bjälklaget bör man använda sig av material som tillåter uttorkning och inte stänger inne fukten i källarutrymmet. En beprövad sådan är den klassiska spånfyllda trossbottnen. Spånet har väldigt goda egenskaper för att hantera fuktvandring i isolerade konstruktioner och blir nästintill aldrig skadat av mögelpåväxt eller röta. Vill man använda isolerskivor finns det cellulosabaserade skivor tillverkade av träfiber, lin, tidningspapper och hampa. En vindduk på undersidan av isolering gör golvet dragtätt men ånggenomsläppligt.

Frågan är besvarad av Niklas Turesson, Alla Tiders Hantverk AB i Nyåker

keyboard_arrow_up