fbpx

KC-bruk på källarmur av natursten?

Vi renoverar en källare (ej inredd eller uppvärmd) med yttermurar av natursten och mellanväggar av tegel. Huset är byggt på 1840-talet. Vi kom överens med firman att de skulle stocka och slamma väggarna med ett hydrauliskt kalkbruk utan inblandning av cementbruk. Nu har de ändå putsat med Finja KC putsbruk C 50/50. Jag ser risk att KC bruket är för starkt både för tegelväggarna och kalkbruksfogarna i naturstensväggarna och att bruket antingen släpper från underlaget eller kan slita sönder muren. Jag ser också risk för saltutfällningsskador i putsen eftersom det finns ett ganska högt fukttryck underifrån. Och som grädde på moset oroar jag mig för att cementinblandingen gör putsen för tät och att fuktvandringen uppåt i konstruktionen ökar med risk för mögel som följd. Frågan är nu HUR orolig jag skall vara? Måste hela arbetet göras om, eller är risken mindre och man kan överenskomma om att avvakta och utvärdera?

 

Svar:

Det är tråkigt när det blir fel i ett byggprojekt och ofta kan det bli både ekonomiska och tekniska följder av dessa.
När det gäller eventuella juridiska följder så är rådet att kontakta konsumentverket som kan ge vidare rådgivning.
Tekniskt, du beskriver själv bra det eventualiteter som kan uppstå i ditt fall, och svaret får bli generellt då vi inte varit på plats.
KC bruk är som namnet indikerar en blandning av kalk- och cement som bindemedel, där tanken var att kombinera cementens styrka med kalkens smidighet, i teorin bra men oftast tar cementens egenskaper över. Ingen dålig produkt men kan bli för ”bra” för äldre miljöer.

De risker som du beskriver är riktiga men hur utfallet blir ser man oftast inte på kort sikt men jag skulle inte bedöma att det är risk för akuta skador.
Rådet blir att ta dit en oberoende expert som besiktigar och dokumenterar din källare, kontakta företaget som du anlitat, här är det bra att ha skriftliga underlag.
Håll löpande uppsikt, dokumentera gärna förändringar. Skaffa en fuktmätare för att ha koll på utrymmets eventuella förändringar.

Jag skulle inte tro att du behöver vara väldigt orolig tekniskt men ni har fått en produkt/ utförande som ni inte beställde.

keyboard_arrow_up