fbpx

Långsprötad silverfisk – nytt problem som kan lösas

Vuxen individ av långsprötad silverfisk. FOTO: MYCOTEAM

Långsprötad silverfisk har på få år blivit en omfattande problemart i bostäder. Artens fukt- och temperaturkrav innebär att det är särskilt nya, energieffektiva byggnader som drabbas. Äldre trähus med ursprungliga trämaterial samt lägre temperatur i konstruktioner är mindre utsatta för både etablering och utveckling av silverfiskarna. Detta kan emellertid ändra sig om det sker olika åtgärder som stabiliserar temperaturen och ökar mikroklimatiska fuktnivåer inne i konstruktioner till >55% relativ luftfuktighet. Konsekvensen av detta är att långsprötad silverfisk börjar bli ett problem även i äldre byggnader.

Om silverfiskarna har hittat ett lämpligt ställe för utveckling, kan det ske en dold utveckling över tid innan det till sist har blivit så många individer att man »plötsligt« upptäcker dem. Upplevelsen av många »kryp« överallt i bostaden, även i det som uppfattas som torra rum som vardagsrum, sovrum och liknande, innebär ofta ett starkt önskemål om en omedelbar och effektiv bekämpning.

Kartläggning ger ny kunskap. Vad förekommer, och var? FOTO: MYCOTEAM

Användning av insektgift på ytor och lättåtkomliga utrymmen ger endast en begränsad, kortvarig effekt. Om man önskar att uppnå en permanent och mycket effektiv bekämpning måste man klarlägga var silverfiskarna hittar den nödvändiga fuktkällan till överlevnad. Kan man etablera torrare mikroklimatiska förhållanden, reduceras risken för att långsprötad silverfisk kan överleva – och det utan användning av insektgift inomhus. Förstår man grundlaget för problemet, är lösningarna ofta ganska enkla.

Titta – tänk – ta det lugnt!

 

Johan Mattsson, mykolog och teknisk chef på Mycoteam, johan@mycoteam.no

Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Byggnadskultur nr 3, 2019.


EFTERLYSNING

I Byggnadskultur nr 1 2019 efterlyste Johan Mattsson förekomsten av långsprötad silverfisk i bostadshus. Via två norska hemsidor kan man läsa mer om och göra en anmälan av sina observationer. Silverfiskarna har fått en snabb spridning de senaste åren, och forskning om arten pågår i Norge. De förstör inte byggnadsmaterial, men upplevs som obehagliga när de blir väldigt många.

www.skjeggkre.no
www.husbukk.no

keyboard_arrow_up