fbpx

Lagning av betongramp

Denna betong gjordes 1969. Grovgjutning med en finsats överst. Tyvärr börjar denna finsats lossna. Skulle vilja veta lite fakta om lämplig betong, bindemedel och arbetsförfarande innan jag söker hjälp av någon byggfirma. Det är mycket utsatt område vid västkusten. Tacksam för svar Hälsningar Sven Allan Alexandersson

Svar:

Vilket spännande projekt och vilket klurigt projekt! Inget dussinjobb här inte.

Rent spontant så tycker jag att detta jobb kräver en expertis över det vanliga och rådet blir att leta upp en entreprenör/ konsult med särskilld erfarenhet av betongjobb i utsatta miljöer som till exempel kajer och fundament i saltvatten. Hen kan sen skriva en utförandebeskrivning som du kan använda i dina upphandlingar. 

Men lite tankar kan vi försöka skicka med på vägen. 

Den beskrivning som du ger med en grovgjutning och finsats ovanpå är nog det utförandet som du bör eftersträva igen. Troligen är det finsatsen som behöver bytas. Men några förutsättningar har ändrats som du bör ta hänsyn till. Främst är det den kontaminering som saltvattnet medfört, både som påskyndare av rostangrepp i grovgjutningen och den troliga kristallisation av saltet på ytorna (som medför nedbrytning av material och försvårar vidhäftning).

Här behöver undersökningar göras för att få fram fakta och efter det så kan man få ledtrådar till om  grovgjutningen (eller dess armering) behöver repareras och  vilken betongkvalité som kan vara lämplig för slitlagret (finsatsen). Troligen är befintlig finsats oarmerad och bör även vara det i framtiden.

keyboard_arrow_up