fbpx

Installera krypgrundsavfuktare i 1920-talshus?

Vi har ett trähus med torpargrund från 1920-talet i Östergötland. Torpargrunden är låg, endast ca 20 cm, så det går inte att komma in där. Det finns ventiler i grunden runt om huset, varav vissa stod helt öppna när vi tog över för fem år sedan. Huset har åtminstone sedan 60-talet endast använts som fritidshus och stått helt kallt på vintrarna. Vi använder det också som fritidshus men kommer dit året runt och har underhållsvärme på under vintern. Vi eldar även i kakelugnar under den kalla årstiden.

Med anledning av att vi känt av dålig lukt i ett av rummen på bottenvåningen, samt att en av oss fått allergiska besvär, anlitade vi i somras en besiktningsman från Anticimex. Han gjorde provhål i golvet och konstaterade att lukten kom från bjälklaget i detta rum, troligen orsakat av att bjälklaget vid något tillfälle behandlats med rötskyddsmedel. Det fanns också rötskador och insektsangrepp (strimmig trägnagare och envis trägnagare) på blindbotten och golvbräderna. I det intilliggande vardagsrummet fanns inte samma lukt men vissa rötskador på bjälklaget. Den relativa luftfuktigheten uppmättes till mellan 74% och 82% i de olika provhålen.

Anticimex åtgärdsförslag är att rivs ut golv och bjälklag i det aktuella rummet och att marken grävs ut ca 20-40 cm. Därefter rekommenderar de att åldersbeständig plastfolie läggs på marken, ventiler och krypgrunden tätas och att en krypgrundsavfuktare installeras för att sänka den relativa luftfuktigheten. På sikt bör även resten av golvbjälklaget som har rötskador och förhöjda fuktvärden rivas ut på samma sätt.

Vi undrar nu hur lämpligt det är att lägga plast och installera krypgrundsavfuktare i ett äldre hus? Finns det någon mer byggnadsvårdsmässig metod?

Svar:

Grunden för krypgrundsproblem är nästan alltid fukt. En avfuktare är att bota symptomen och inte orsaken. Det är som att köpa ett öskar till en läckande båt istället för att täppa till läckan. Därför är den första åtgärden alltid att se över takavvattning så att vattnet leds bort från huset genom markavlopp, frånfall och eventuell dränering. Gå ut en regnig dag och se hur vattnet rinner. Kondensfukt är också vanligt och uppstår ofta i krypgrunder på grund av felaktig ventilering och ibland inträngande fukt. Man vill inte ha in varm sommarluft i grunden eftersom den kan kondensera och skapa förutsättning för mögel på organiskt material.

I artikeln På säker grund behandlas krypgrundsproblematik och i vilken tågordning man gör åtgärderna. Byggnadskultur nr 3 2019 som kommer ut den 15 september handlar också om mögel, röta och skadedjur.

keyboard_arrow_up