Fel om fönsterbyte i Vi i villa

Klimatskadlig ovh felaktig information sprids genom gratistidningen Vi i villa.

I gratistidningen Vi i Villa nr 6 2019 skriver Björn Christiernsson under rubriken Bygg & Fixa bland annat att ”ett fönsters livslängd brukar ligga på 30 år”. Uppgiften är felaktig, det finns gott om fönster i Sverige som är flera hundra år gamla. På kyrkor, slott och herrgårdar kan de ha 3-400 år på nacken. Faktum är att den konstruktion och det material som användes fram till efter mitten av 1900-talet har visat sig vara det mest hållbara och resurssnåla alternativet.

I gratistidningen Vi i Villa nr 6 2019 skriver Björn Christiernsson under rubriken Bygg & Fixa bland annat att ”ett fönsters livslängd brukar ligga på 30 år”. Uppgiften är felaktig, det finns gott om fönster i Sverige som är hundratals år gamla och på kyrkor, slott och herrgårdar kan de ha 3-400 år på nacken. Faktum är att den konstruktion och det material som användes fram till efter mitten av 1900-talet har visat sig vara det mest hållbara och resurssnåla alternativet.

Underhållsfritt går inte att underhålla
Långsiktig hållbarhet förutsätter ett regelbundet underhåll, men det gillar inte Vi i Villa och Björn Christiernsson. Tidningen och dess annonsörer vill naturligtvis att vi skall köpa nya grejor hela tiden. Problemet är att plast, aluminium, silikon, fogmassor och de andra materialen som används i utbytesfönstren inte är miljövänliga. Och i motsats till trä och linoljefärg går de inte att underhålla, hela fönstren måste istället bytas om och om igen. Ett annat problem är att det minskar arbetstillfällen när man fasar ut riktiga hantverkare och ersätter dem med montörer. Därför behöver vi alla tänka om. Det gäller förstås även Bonnierkoncernen som äger Vi i Villa och företagen som annonserar i tidningen, som enligt egen uppgift har 1.657.000 läsare. Det höga läsarantalet innebär att de påverkar många människor och därmed har ett stort ansvar.

Energieffektivisera enkelt och billigt istället
Idag kan man energieffektivisera sina gamla fönster utan att använda glaskassetter med sin begränsade hållbarhet. Det innebär att de kan hålla i ytterligare hundratals år om de underhålls regelbundet. Inte bara resurssnålt utan även klimatsmart! Björn Christiernsson hänvisar till en ny studie som visar att ”det totala koldioxidutsläppet blir mindre vid byte från 2-glasfönster till nya 3-isolerglasfönster trots produktionen av de nya produkterna”. Tyvärr anger Björn ingen källa till den undersökningen och det finns stark anledning att betvivla innehållet.

Stephan Fickler, verksamhetsledare Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Läs mer om fönsterrenovering

Fönster för framtiden

Svar på tal om fönsterbyte

Tio skäl till varför du ska renovera dina fönster

Fönsterrenoveringens dag