fbpx

lägga om tak på torp

VI ska lägga nytt tak på ett torp från 1890 utanför Trollhättan i Västra Götaland. Huset är i 2 våningar varav övre våningen är en inredd vind med snedtak och synliga tvärbjälkar. Senaste takbytet var på 1990talet och då lades betongpannor vilka är på taket nu. Senast byttes inget under pannorna förutom läkten. Nu har det skett viss läckage vid takfönstret och även tidigare vid skorstenen (innan den renoverades) och vi tror att mer behöver åtgärdas på taket. En byggfirma har anlitats för att starta arbetet 1 juni. Vi funderar på vilka pannor som vi vill ha på taket och vilket material som bör användas under pannorna. Det ser ut att vara träspån direkt under betongpannorna nu, se bilder. Vi har haft en diskussion med byggfirman om ifall taket ska riktas eller inte och tänkte då att det inte skulle riktas, att det handlar enbart om en kosmetisk korrigering som inte behövds på ett gammalt torp som kan få lov att vara lite skevt. Vi tänker eventuellt ta bort takfönstret då det inte passar så fint in på byggnaden och ändå måste bytas om det ska vara kvar.
Vi tror att byggfirman är kunnig men vill genom att vända oss till er kunna få ett byggnadsvårdsriktat perspektiv.

Vilket material ska användas vid takbytet?
Lertegel – betongtegel?
Vilka material ska användas under pannorna?
Anser ni att taket ska riktas? Fördelar? Nackdelar?
Ta bort takfönstret eller behålla? Fördelar? Nackdelar?

Svar:

Betongpannor har ett lite skamfilat rykte i byggnadsvårdskretsar men från miljösynpunkt är det inte fel att återanvända dem om de är i bra skick. Om taket är någorlunda rakt är betongpannor också tätare än lertegel vilket skyddar undertaket från regnläckage. Från kulturhistorisk synpunkt är lertegel att föredra, 1890 kan det både ha varit en- och tvåkupigt. Det brukar gå att få tag på begagnat lertegel i bra skick via annonssajter eller facebookgrupper. Om ni säljer eller ger bort betongpannorna och köper begagnat (och färdigpatinerat) lertegel så gör ni även miljön en tjänst.

Spåntak var vanliga från andra halvan av 1800-talet men de åldrades av solljus, frost och regn och behövde lagas eller bytas i lite tätare intervaller vilket gjorde att många av dem fick ett yttertak av plåt eller tegel efter ett tag. Om spåntaket är i bra skick är det ett utmärkt undertak och det håller länge när det är skyddat från solljus och väder av ett yttertak.

Vissa byggare förespråkar att lägga takduk eller oljehärdad masonit mellan takspån och takläkt. Det ökar skyddet för spåntaket men minskar eventuellt utvädringen vilken kan få konsekvenser om vinden är isolerad.

Ett takfönster är svårt att få tätt i ett spåntak liksom runt en skorsten om den inte sitter i eller nära taknock.

keyboard_arrow_up