fbpx

Använda gammal blyplåt – är den giftig?

På ett av våra hus har det vid ett takfönster funnits en blyplåt som inte längre används. Kan man använda plåten utan att vara rädd att den är giftig på något sätt? Finns det några råd om hur man bearbetar den i så fall? Har försökt att hitta info om blyplåt på internet, men har nästan uteslutande hittat uppgifter om bly i livsmedel och att det finns arbetsmiljöregler för hur man får använda bly i olika sammanhang. Finns det några tips att få när det gäller byggnadsvård och användande av blyplåt, så är jag tacksam!

Svar:

Blyplåt är enkel att klippa och forma och används därför fortfarande vid komplicerade anslutningar och vinklar. Tex hittar man blyplåt på skorstenskrön som är formade. Förr användes den till hela tak och det finns fortfarande kyrkor som har blyplåt. Hälsorisker finns om man inandas blydam eller blyrök (som uppstår vid uppvärmning). Vid yrkesmässig bearbetning av bly krävs skyddsutrustning, läs mer i Arbetsmiljöverkets anvisningar. Om du själv vid något enstaka tillfälle skall hantera blyplåt skall du använda handskar och helst andningsskydd . Läs mer i Riksantikvarieämbetens skrift Blytak.

 

keyboard_arrow_up