Läckande kungsbalkonger

Frågeställare: AFg
På Kungsholmen i Sthlm finns hundratals inskjutna balkonger på flerfamiljsfastigheter,
som är byggda kring slutet av 30-talet. En del är väl underhållna. Andra läcker i fog mellan vägg och balkong. Vissa är plåtskodda. Andra har betong, med eller utan isoleringsmassa på. Många läcker idag och
alla tror sig veta vad som ska göras för att de ska sluta läcka. Själva har vi, som bor i lägenheten under en sådan balkong, fått in vatten (många liter) genom vårt innertak.
Hur ser en vettig lösning ut?

Svar:
Balkonger är till sin natur riskkonstruktioner. Förr eller senare blir det läckage eller korrosionsskador och tillfälliga lagningar blir sällan hållbara. Undantaget är om skadan är väl synlig vilket den sällan är. I ditt fall när balkongen delvis är byggd på underliggande våning så blir konsekvenserna mycket större. Om man vill ha en någorlunda hållbar lösning så är det dags att bila bort betongen och gjuta om med nya tätskikt enligt de metoder som står till buds idag. Tag kontakt med en entreprenör med goda referenser och diskutera lösningar.