fbpx

K-märkt tegelhus från 1895

Frågeställare: Linda
…bor vi i. Uppreglade innerväggar mot tegelväggarna och isolerat med mineralull. Den invändiga isoleringen har lett till dåliga tegelfogar och mögel i innerväggarna. Rekommendation från besiktningsman är att riva innerväggarna och mura upp nya med 12 cm leca-block och 5cm luftspalt till tegelväggen, putsa leca-blocken och måla invändig väggyta med diffusionsöppen färg.
1) Har ni hört talats om denna typ av konstruktion tidigare,
2) är den att rekommendera eller finns det alternativ (K-märkningen utesluter all form av utvändig isolering), och
3) kommer huset vara beboeligt under en kall vintermånad (elradiatorer)?
Tacksam för tips.

Svar:
Spontant tycker jag att åtgärden låter klok. Bara mineraliska material som kan transportera eventuell fukt. Den stillastående luften i luftspalten bör ge en bra isolering. Eventuellt kan man byta lecablocken till lättbetongblock med låg densitet som har bättre lambda-värden, dvs isolerar bättre och är mer lättarbetade.
Det är viktigt att yttermurens fogar är täta och hela, annars bör de lagas med fogbruk lika ursprunget, dvs kalkbruk. Ett förslag är också att slamma ytterväggens insida med 5-8 mm genomsläppligt bruk så att inträngande fukt vid slagregn sprids över en större yta i luftspalten.

keyboard_arrow_up