fbpx

Klimatförändringar och vattennära kulturarv

Ökad nederbörd är en av de faktorer som kommer att påverka bland annat bevarandeförhållanden för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Kartan illustrerar hur den samlade årsnederbörden enligt prognoser kommer att öka fram till omkring 2100. KÄL A: SMHI

Effekterna av ett förändrat klimat handlar ofta om för mycket eller för lite vatten. Stora delar av vårt kulturarv ligger i anslutning till vatten, och kommer att påverkas. Tomas Brandt berättar om en utredning för att analysera klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet i Västsverige.

Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.