Klimatförändringar och vattennära kulturarv

Ökad nederbörd är en av de faktorer som kommer att påverka bland annat bevarandeförhållanden för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Kartan illustrerar hur den samlade årsnederbörden enligt prognoser kommer att öka fram till omkring 2100. KÄL A: SMHI

Effekterna av ett förändrat klimat handlar ofta om för mycket eller för lite vatten. Stora delar av vårt kulturarv ligger i anslutning till vatten, och kommer att påverkas. Tomas Brandt berättar om en utredning för att analysera klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet i Västsverige.

Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.
Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler