fbpx

Vattenmiljöarbete ett hot mot kulturarvet?

Brunnsbacka sågkvarn är både såg, kvarn och spånhyvel. Den ligger i Hylte kommun i Halland och är byggnadsminne sedan 2003. FOTO: M. THORIN/WIKIMEDIA

Är en bra vattenmiljö och tillräcklig vattenkraft möjlig att kombinera med ett tillgängligt kulturarv? Vattendirektivets krav krockar ofta med kulturvårdens intressen, där många miljöer vårdas, används och tillgängliggörs av ideella krafter. Michael Lehorst beskriver vad vattendirektivet är och hur planerna ser ut inför framtiden.

Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.