Det lilla säregna pumphuset finns kvar intill källan. Det är sannolikt byggt omkring år 1905, och helt i betong. Det är en åttakantig bygg-nad med ett högt kupoltak som från början avslutades med en kröndekoration. Fönstren är spetsbågiga och delar av spröjs och bågar finns kvar. FOTO: ANNA O

Det står en liten åttakantig byggnad nere vid ån intill Skofteby säteri. Det är det gamla pumphuset, som under en kort period runt förra sekelskiftet hade till uppgift att pumpa vatten från en mineralvattenkälla och till vattenfabriken intill. Nu finns det planer på att återuppta vattenproduktionen.

Vattenfabriken under sina glansdagar. Vattnet pumpades upp för slänten, luftades och buteljerades inne i fabriken, och flask-orna drogs sedan på räls ned till pråmen som väntade i Flian. FOTO: ANNA O

Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.
Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler