Det lilla säregna pumphuset finns kvar intill källan. Det är sannolikt byggt omkring år 1905, och helt i betong. Det är en åttakantig bygg-nad med ett högt kupoltak som från början avslutades med en kröndekoration. Fönstren är spetsbågiga och delar av spröjs och bågar finns kvar. FOTO: ANNA O

Det står en liten åttakantig byggnad nere vid ån intill Skofteby säteri. Det är det gamla pumphuset, som under en kort period runt förra sekelskiftet hade till uppgift att pumpa vatten från en mineralvattenkälla och till vattenfabriken intill. Nu finns det planer på att återuppta vattenproduktionen.

Vattenfabriken under sina glansdagar. Vattnet pumpades upp för slänten, luftades och buteljerades inne i fabriken, och flask-orna drogs sedan på räls ned till pråmen som väntade i Flian. FOTO: ANNA O
Du måste vara medlem för att läsa denna artikel. Logga in eller bli medlem för att läsa vidare.