fbpx

Isolering under trägolv, övervåning i 1910-talshus.

Vi ska byta ut ett massivt trägolv på övervåningen i vårt trähus i skärgården från 1910.
Man ser mellan brädorna att det ligger ihopsjunken spån under gamla golvet.
Vår byggare vill isolera med någon ”finmald gullfiber som man bara krattar ut”.
Jag tänker nytt spån, men så kom jag på det där med brandrisk.
Googlar och hittar en djungel av alternativ.
Vilka olika alternativ skulle ni föreslå?

Svar:

I mellanbjälklag är värmeisoleringen av mindre betydelse och man vill snarare ha en lite tyngre fyllning som ljudisolering. Förr användes sågspån, koksaska, murbruksrester och annat billigt material som fanns på arbetsplatsen och som inte var eldfängda. Även packad sågspån brinner dåligt men i husbränder finns många andra material, möbler och inredningar som kan brinna och utveckla giftiga rökgaser. Från brandsynpunkt bör man därför i första hand se till så att det finns brandsläckare, brandfiltar i huset, utrymningsvägar och gärna brandlarm kopplat till larmcentralen.

Mineralull är mindre lämplig i den här typen av konstruktioner eftersom det har sämre fuktegenskaper i den här typen av konstruktioner. Oftast är det bäst att använda befintliga material för att inte ändra fungerande konstruktioner, sågspån är en bra ljudhämmare och är enkelt att fylla på. Ekobyggare använder i ökande utsträckning även lera i bjälklagen som har många bra egenskaper.

keyboard_arrow_up