fbpx

Glasbyte i hus från 1929

Vi bor i ett hus från 1929 uppe på Stigberget. Det är speciellt för att så mycket av husets ursprungliga detaljer och karaktär finns bevarad. Styrelsen vill nu byta våra tre tunna, vackra, valsade glas i innerbågen till en hel ruta 4mm tjock. Man ska fräsa bort spröjsens baksida så att en fuskspröjs utan bärande funktion blir kvar.
Fönstrets konstruktion är inte anpassad till den tyngden. Jag befarar att påfrestningen kommer bli så stor att fönstren om några år tagit omfattande skada. Att de då anses utan räddning och kommer bytas ut till nya klumpiga konstruktioner.
Hur ser byggnadsvårdsföreningen på styrelsens förslag?

Svar:

Här ställs energieffektivisering mot kulturhistoriska värden. Vi vill bevara våra gamla hus men samtidigt är det viktigt att göra vad vi kan för att minska energiförbrukningen i samhället. Det viktigaste för husets exteriör är att man bevarar originalfönstren med spröjsning i ytterbågen, LE-rutan i innerbågen ger en bra energiförbättring och tar bort kallraset och är ett mer varsamt alternativ än glaskassetter och möjliggör därmed också framtida underhåll. Den ökade tyngden kan normalt kompenseras med ytterligare ett gångjärn, de finns att köpa i samma utförande som de gamla. En ytterligare fördel är att det något tjockare LE-glaset förbättrar ljudisoleringen om det finns buller utifrån. LE-glaset minskar ljusinsläppet något och beroende på hur arbetet utförs kan det förändra den interiöra karaktären. Djävulen ligger i detaljerna som man brukar säga. Ett tips är att be om att få se fönster som är renoverade på samma vis som föreslaget så att ni kan se vilka konsekvenserna blir.

Om huset i övrigt har en välbevarat interiör eller om det har något kommunalt skydd kan det finnas kulturhistoriska motiv att bara renovera befintliga fönster och genom justering av bågarna och nya fönsterlister se till att energiförlusterna minskas så mycket som möjligt. Ett kompromissförslag kan vara att bara byta de befintliga originalglasen i innerbågen med bevarad spröjsning. Kittfalsen kan behöva fräsas ut någon milimeter för att ge plats för den tjockare rutan men i övrigt är det ett enkelt jobb. Se till att de gamla glasen sparas för återanvändning. Mer fakta om fönsterrenovering finns på fonsterenoveringensdag.se.

keyboard_arrow_up