fbpx

Isolera tegelvägg?

Vårt gamla (1920-tal) uthus genomgår viss renovering. Ett rum (17m2) på entréplan skall fungera som ingång till vinden som blir beboeliga. Detta entrérum är mitt på huset så endast en sida (5m) vetter mot utsida (söder) Golvvärme är installerat men ännu ej påslaget.
Nu är frågan om ytterväggen skall isoleras. Är det lönt, nödvändigt, komplicerat m.m? Väggen idag är 1½ sten samt puts invändigt.
(De andra tre väggarna som vetter mot andra delar i uthuset tänker vi isolera med 70mm)
Via denna entrédel leds man upp till vinden till “bodelen” som är nyligen isolerad med lösull, träfiber.

Svar:

Även om det inte är idealiskt ur energisynpunkt så vore det synd att isolera den vackra murväggen inifrån. En tegelmur isolerar visserligen inte särskilt bra men den är värmetrög. På bilden ser det ut att vara ett enkelt gjutjärnsfönster bredvid dörren som ger fin karaktär med den djupa nischen. Tyvärr är detta nog den största orsaken till energiförluster i rummet.

Kanske kan ni avvakta med isolering av ytterväggen tills ni ser om det behövs? I ett trapphus behöver ju temperaturen inte vara så hög. Om det sedan behövs är nog den mest effektiva energiåtgärden att försöka tillfoga en energiruta innanför gjutjärnsfönstret på ett elegant sätt utan att nischen påverkas alltför mycket.