fbpx

Isolering och snygga friser – enkel åtgärd för dragigt skurgolv

En annorlunda tilläggsisolering – den gamla trossbottenfyllningen har lämnats orörd, men kan kompletteras med remsor av linullsmatta närmast ytterväggarna.

Som en motvikt till alla radikala ingrepp i gamla hus, känns det skönt att lyfta fram alternativ som tvärtom är små och enkla. Vi bad Sara Bodin Olsson berätta om en påhittig och varsam golvreparation som hon och hennes familj fick hjälp med häromåret.

Ni som bor i hus med ett par hundra år på nacken känner säkert igen problemet. I ett av våra större rum, som ligger på nedervåningen och har tre ytterväggar, ligger ett välbevarat skurgolv. Golvet har handhyvlade plank och handsmidda spikar, fin patina och en tålig, skurad yta som vi uppskattar mycket. Konstruktionen har visserligen satt sig något, men golvet är friskt och fantastiskt vackert.
Enda felet var egentligen att trossbottenfyllningen hade sjunkit ihop genom åren. I ett hörn hade den till och med läckt ut närmast ytterväggen, vilket skapade ett litet mellanrum under golvplankorna där luften kunde röra sig.
Resultatet blev förstås att golvet kändes kallt, trots att konstruktionen egentligen var både välbevarad och i grunden bra. När väggarna i rummet skulle kläs med lumppapp och målas, de gamla listerna kompletteras och elen dras om, kom också frågan om det kalla golvet upp. Skulle vi passa på att göra något åt det också – och i så fall vad?

Rummet har fått en enkel fris med fint gjorda hörn.

Minsta möjliga ingrepp
Att tömma rummet och bryta upp hela det välbevarade golvet kändes inte som en tilltalande idé. Vi ville ju inte förändra eller ersätta den befintliga konstruktionen – bara stoppa draget.
Tillsammans med hantverkaren diskuterade vi fram en lösning: Golvet skulle få kompletterande fyllning längs alla tre ytterväggar, men i övrigt lämnas orört. Det skulle också få en enkel fris på tre sidor.
Eftersom rummet var i fullt bruk som vardagsrum flyttades alla möbler till mitten av rummet och täcktes över. De gamla golvsocklarna längs de tre ytterväggarna lossades och sparades, för att senare kunna sättas tillbaka. (Är det svårt att lossa på sockeln, använd en kil. Öppna lite och slå ner kilen lite grann, flytta dig två meter och slå ner en kil till och så vidare. Sockeln liksom pressas ut från väggen.) Därefter plockades den yttersta plankan på varje sida försiktigt upp.
Nu var trossbotten öppen ett par decimeter närmast två av ytterväggarna. Längs den tredje ytterväggen, där golvplankornas ändar anslöt mot väggen, kortades ändarna in i höjd med första golvbjälken. Nu var trossbotten synlig längs alla tre väggar.

Linullsmatta i remsor
Den gamla jordfyllningen visade sig mycket riktigt vara frisk och fin, men lite ojämn och sammansjunken. I ett hörn fick en springa mellan blindbotten och väggen tätas för att inte isoleringen skulle fortsätta sippra ut, därefter kunde den gamla fyllningen jämnas ut längs alla tre väggarna. Slutligen kompletterades den gamla fyllningen med decimeterbreda remsor av linullsmatta som lades längs väggarna – ovanpå den gamla isoleringen.
Innan de upplockade golvplankorna lades tillbaka gersågades de i ena änden. Sedan spikades de tillbaka med de gamla handsmidda spikarna, som enkelt kunde rätas ut och återanvändas. Längs den tredje väggen lades en »nygammal« skurgolvsplanka som tagits tillvara från ett annat hus. Denna gersågades i båda ändar och fästes också med handsmidda spik. På så sätt fick golvet en enkel fris, som också enkelt kan tas upp om man någon gång i framtiden vill se över golvet på nytt.
Ett par år senare kan vi konstatera att vi är mycket nöjda med denna lösning. Arbetet varförhållandevis enkelt, ingreppen i den befintliga konstruktionen små och kostnaderna högst begränsade. Ändå gjorde det stor skillnad för komforten!
Rummet blev färdigt lagom till jul och den riktiga kvalitetsstämpeln fick arbetet när till och med besökande släktingar – vana vid moderna hyreslägenheter – tyckte att det numera kändes »riktigt skönt« därinne! Vad de tyckt och tänkt tidigare år blev som tur var osagt…

HANTVERKARENS BYGGBESKRIVNING:

  • Ta bort golvocklarna.
  • Lossa golvplanken som ligger utmed ytterväggarnas långsidor. Börja bryta i hörnen där en fris ska geras in. Nu ser man var golvbjälkarna ligger.
  • Kapa golvplankornas ändträ efter att ha snörslagit en linje längs gavelväggen. Bredden ska vara densamma som långsidans plankor.
  • Regla upp mellan golvbjälken och gavelväggen.
  • Fyll upp den ihopsjunkna fyllningen i trossbottnen med linullsmatta. Har fyllningen runnit ut måste trossbottnen repareras.
  • Gera de borttagna golvplankorna och komplettera med en »nygammal« planka mot gaveln.
  • Montera tillbaka golvlisterna.

Robert Lindgren, Robert Lindgrens Snickerier

Sara Bodin Olsson

antikvarie verksam i Värmland

sara.bodin.olsson@byggnadsvardvarmland.se

2/2012

keyboard_arrow_up