Ang. limfärg i tak nära eldstad

Frågeställare: Sia L
Hej, vi har ett 1800-talshus där vi hade velat måla några tak i limfärg då vi tänker att det har varit så en gång i tiden. Nu består taket av omålade plankor och orginalbjälkar. Det är plankorna vi vill måla. I ett av utrymmena så eldas det och vi har hört att limfärgen lätt missfärgas av detta. Hur ska vi tänka? Tacksam för återkoppling!

Svar:
Oavsett vilken färg du väljer så kan det komma sot från spisen om det röker in, särskilt om det är en öppen eldstad. Oljefärg och plastfärg går att tvätta av men karaktären blir ju inte alls den samma. Även limfärg kan rengöras men då måste det ske med torrengöring eftersom man annars tvättar bort den vattenlösliga färgen. Torrengöring görs med s.k. wishab-svamp som finns i vissa konstnärsbutiker eller välsorterad färghandel. Konservatorer använder metoden i tex kyrkor och på känsliga målade ytor.
Traditionellt var man lite mer tolerant med patina men vid behov tvättade man bort smutsskiktet och och målade om, limfärgen var ju billig.
En mer utförlig beskrivning hittar du på Stockholms länsmuseums webbplats: http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/limfarg/