Isolering i friskt golvbjälklag

Frågeställare: Per Anders
Skall lägga in ett nytt innergolv av massivt trä i köket i ett tjugotalshus med uteluftsventilerad torpargrund. Befintligt golv är plastmatta på råspont. Efter en smärre vattenskada kan man se hur den nuvarande isoleringen ser ut (se bild). Blindbotten består av massivt trä med “bakar” över springorna och ovanpå ligger flera lager av papper. Isoleringen i bjälklaget utgörs av sågspån. Allt verkar vara i gott skick. Jag undrar nu om det är värt besväret att ta bort den gamla isoleringen och i så fall vilket material som är lämpligt som ersättning? Alternativet är kanske att bara fylla på med lämpligt material om det skulle visa sig att isoleringen har sjunkit ihop?

Svar:
Om konstruktionen är torr och hel finns ingen anledning att byta. Enklaste åtgärden är att fyll upp med cellulosafiber.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!