Isolering av mullbänk med jordkällare

Hur isolerar vi på bästa sätt? Vi har ett rum med tjockt brett 5cm plankgolv som sitter ihop med två tjocka plugg och två rum med smala spontade golv. Det drar kallt över båda jordkällare.
Tanken var att gräva ur 300-500mm, lerklina längs syllarna upp till golvlisten, lägga markduk (osäker på bästa typ), sen skumglas och överst ett lager lerklining till. Låter det som en bra lösning?
Jag undrar dock speciellt kring hur vi gör med jordkällarna, med tanke på att vi gräver ur upp till en halv meter blir det ju inte mycket kvar av dom då de lösa stenblocken och mindre sten förmodligen rasar allt eftersom vi gräver ur? Hur isolerar man över den? Vilken typ av isolering och hur går man till väga, fäster man isoleringen under planken och på luckan på något vis? Golvet ligger ju bara ovanpå och som sagt det tjocka golvet är inte heller spontat.
Är det helt otänkbart att fylla igen i alla fall en av jordkällarna med all sand vi gräver ur från alla rummen?

Svar:

Det är lite vanskligt att ge råd eftersom det finns en del osäkra parametrar i frågan. Är det fuktigt någonstans i konstruktionen? Är källarna välvda i sten eller med bjälklag? Är källarna tillgängliga från utsidan eller genom luckor i golvet? Är det ett luftat utrymme mellan källare och bjälklag? Om det enda problemet är kalla och dragiga golv kan det räcka att isolera under golven längs ytterväggarna. Läs mer i artikeln Isolering och snygga friser. Om det är luckor i golvet måste dessa också vara isolerade.

Den föreslagna isoleringen lera och skumglas kan fungera bra med avseende på material om den behöver ändras från nuvarande utförande. Kontakta dina länsombud och be om tips på en erfaren byggnadsvårdare som arbetat med jordkällare tidigare. Be om ett åtgärdsförslag på plats, timmarna det kostar är nog väl investerade pengar med tanke på att huset är så gammalt och helst skall stå kvar lika länge till.

Det går att fylla igen källaren, någon kan ju i framtiden tömma den igen och sätta den i bruk. Använd helst dränerande material. mer om jordkällare och historik kan du läsa i artikeln Välkommen in i jordkällaren.