fbpx

Ny panel på timmerhus, luftspalt eller ej?

Har precis börjat ta ner rötskadad panel (med plastfärg) från huset som suttit direkt mot timret, dock med en plastfilm placerad innanför mot timret. Det är både liggande och stående panel på huset idag. Tänker riva ner all panel och plastfilm, dreva där det behövs, sätta vindduk eller vindpapp direkt på timret och sedan ny stående lockpanel (med slamfärg) utan luftspalt enligt era tidigare råd jag läst. Frågan är om det gör något om det blir lite luftspalt ju högre upp på fasaden jag kommer då det inte är helt rakt idag? Vill gärna “jämna ut fasaden när jag ändå byter panel.
Mao är det ngn nackdel/fara med att ha lite luftspalt? Har även läst om träfiberskivor som kan sättas direkt mot timret, men det bygger då ut lite mer. Vad rekommenderar ni?

Svar:

Många väldigt gamla timmer- och plankhus har panel direkt på timmerstommen vilket är ett tecken på att det är en hållbar konstruktion. Problem kan uppstå om en senare ägare väljer att måla med en tät färg eller om timmerstommen isoleras invändigt. Därför är det ingen nackdel med en liten luftspalt under panelen om du ändå ska byta. Viktigast för energihushållningen är vindpappen eller -duken på stommen innan man spikar läkt för panelen så att avkylningen av stommen vid blåsigt väder minskar.

Man kan sällan räkna hem en tilläggsisolering av väggarna men om du ändå tar ned den gamla panelen och plasten kan det löna sig med en utvändig isolering. Minskad energiförbrukning kan i framtiden bli en förutsättning för att våra hus skall gå att bo i. En utvändig isolering är att föredra framför en invändig eftersom stommen hålls varm och jämnar ut klimatet. Många utvändiga isoleringar påverkar arkitekturen negativt med försjunkna fönster, över grunden utkragande fasader och korta takfötter. Om det skulle vara aktuellt är det bra att anlita en byggnadshistoriskt kunnig arkitekt så att detaljerna blir “rätt”.