Isolering av grund på sluttande berg

Vi har ett stocktimrat torp som vissa hävdar är från sent 1700-tal alternativt tidigt 1800-tal i Norra Roslagen.
Huset står på hälleberget som sluttar så det rinner gissningsvis en del vatten under grunden pga sluttningen.
Grunden är murad av natursten och var tidigare utan ventiler, vi blev rekommenderade att sätta in ventiler vilket gjorde för ett antal år sedan. Vi har nu förstått att detta inte var rätt. Huset har varit obebott väldigt länge men har fått nytt tak samt ny panel.

Golvet är helt oisolerat och vi står nu i begrepp att lyfta golvet och isolera med skumglas eller lecakulor.
I bakre delen av huset är grunden låg så en isolerad blindbotten verkar uteslutet.
Grunden är inte fylld med jord utan ser ut att vara tom sånär som på mycket sten och ev sand, alv eller blålera, det finns mycket blålera i närhet till huset.
Vi har inte kunnat inspektera grunden ännu utan bara sett en liten del när en planka lyfts i hallen.

Bör vi ta bort ventilerna om vi ska fylla grunden med skumglas/lecakulor? Är det en klok lösning för ett gammalt hus?
Vad vi kan se med hjälp av en mobilbild är att golvreglarna är runda stockar som vilar på sten.

Bör varje rumsdel få en egen ”mur” under golvet för att förhindra drag?
Vi kan ej lägga ut någon genomsläpplig duk då det ligger för mycket stora stenar på marken i grunden, är det ok ändå?
Bör vi lägga en duk över fyllningen innan golvet läggs tillbaka?

Tacksam för råd då vi äntligen ska väcka liv i vårt fina torp och inte vill ställa till skada som vi ångrar framöver.

Svar:

Det är svårt att svara specifikt i denna fråga eftersom förutsättningarna behöver undersökas noggrannare. Det hela handlar om att ta kontroll över vatten och fukt, men det kan variera mycket från hus till hus, det finns till och med hus med fritt vatten rinnande i grunden som fungerar alldeles utmärkt. En utgångspunkt är om den ursprungliga grunden har fungerat bra, om den relativa luftfuktigheten har hållit sig under skadliga nivåer. Om materialet under grunden är torrt när ni öppnar så är det troligt att det fungerar med att fylla upp med till exempel skumglas. Med tanke på att huset har stått i över 200 år så är det troligt – det verkar vara en robust konstruktion. Men det kan också bero på att grunden inte är isolerad mot bostadsvåningen så att spillvärmen har hjälpt att hålla grunden lite torrare. Om ni ändrar konstruktion och förbättrar isoleringen kommer det att påverka fuktbalansen. I artikeln På säker grund finns krypgrundsproblematiken beskriven mer i detalj.

Om det inte går att få bort fritt vatten från det lutande berget genom dränering ovanför huset och bortledande av vatten från taket så kan ett lager av tvättad makadam under isoleringen fungera som vattengenomsläppligt material och fördjupningar i berget med vattensamlingar kan gjutas igen med betong. Men detta behöver projekteras på plats.

Beträffande ventilerna kanske de inte kommer att behövas i den nya grunden men det kan vara klokt att ha kvar dem om ventilationsluckorna byts till stängningsbara. Dels kan man reglera för eventuella framtida behov och dels kan man komma åt att mäta den relativa luftfuktigheten med en hygrometer.